Ysgol Goedwig

Celf Coetir a Dysgu Awyr Agored

Eleni, cyrhaeddodd Celfyddydau Cymunedol Cwm a Bro a Chanolfan Technoleg y DU Sony rownd derfynol y Gwobrau Celfyddydau a Busnes ar ôl cael eu rhoi ar y rhestr fer ar gyfer y categori Celfyddydau, Busnes a’r Amgylchedd. Am yr 18 mis diwethaf, mae Celfyddydau Cymunedol Cwm a Bro wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth gyda Sony ar eu safle ym Mhencoed i gynnig rhaglen ysgol goedwig, celf coetir a dysgu awyr agored ar gyfer pobl o bob oed a phob gallu.

Mae ein darpariaeth wedi ei lleoli yn amgylchedd bendigedig Canolfan Amgylcheddol Sony, ac yn rhedeg drwy gydol y flwyddyn. Mae ein partneriaeth wedi caniatáu i ni ddatblygu’r rhaglen a hyrwyddo gwerthoedd a buddion yr Ysgol Goedwig drwy archwilio natur a’r amgylchedd gan ddefnyddio celf a chreadigrwydd.

Rydym wedi croesawu dros 2000 o gyfranogwyr i’r ganolfan hyd yn hyn, ac mae hyn yn cynnwys ysgolion, grwpiau cymunedol a phlant ac oedolion gydag anghenion dysgu ychwanegol a/neu awtistiaeth. Mae’r rhaglen hefyd yn cefnogi ysgolion lleol i gyflawni eu nodau cwricwlwm ac Ysgol Goedwig, gan dderbyn arbenigedd gan ein Harweinwyr Ysgol Goedwig ac ymarferwyr celfyddydau profiadol.

Gweithwyr Prosiect: Alys Byrne, Alison McGann, Emma Bowen, Emily Ruck A Claire Thomas

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am y prosiect, cysylltwch ag Alys Byrne ar 01656 729246 neu [email protected]

Dyfyniadau

"Mae ein partneriaeth â Chelfyddydau Cymunedol y Cymoedd a’r Fro wedi caniatáu i ni ddarparu cyfleoedd dysgu awyr agored cyffroes i’n disgyblion sy’n datblygu sgiliau bywyd pwysig. Mae’r staff profiadol yn cynllunio gweithgareddau pwrpasol, wedi’u strwythuro’n dda sy’n herio’n plant i fentro a datblygu fel dysgwyr anibynnol sy’n dyfalbarhau. Rydym yn hynod ddiolchgar i’r timau yn Sony a Chelfyddydau Cymunedol y Cymoedd a’r Fro am ganiatáu i ni elwa o’r cyfleuster gwych yng Nghanolfan Amgylcheddol Sony. Edrychwn ymlaen at barhau â’r bartneriaeth gymunedol ragorol hon."

Adam Raymond (Dirprwy Bennaeth, Ysgol Gynradd Pencoed)

Oriel